Bilder mangler
Incident Report for Acendy
Resolved
Vi har fikset problemet som medførte at bilder ikke var tilgjengelig i nettbutikker. Vi forventer at dette skal sees i butikken innen kort tid.
Posted Sep 30, 2021 - 21:28 CEST
Identified
Vi har identifisert problemet med at enkelte butikker mangler bilder. Vi er nødt til å gjøre oppdateringer i vår plattform for å rette på problemet. Forventet rettetid er 1-2 timer.
Posted Sep 30, 2021 - 20:28 CEST
Investigating
Vi undersøker rapporter om bilder som mangler i butikker. Vi oppdaterer når vi vet noe mer.
Posted Sep 30, 2021 - 20:21 CEST
This incident affected: Webshop.