Problemer med transaksjoner i POS for kunder med V400
Incident Report for Acendy
Resolved
Problemene i dag ser ut til å være relatert til betalingsterminal. Vi sender nå ut mer informasjon via epost til de kundene som er berørt av feilen.
Posted Jul 27, 2022 - 16:02 CEST
Identified
Vi har identifisert mulig kilde til hendelsen og jobber sammen med leverandør for å løse rotårsak. Dette betyr at enkelte kunder fremdeles kan erfare at betaling på terminal går gjennom, men at ordren ikke blir opprettet i POS. Vi oppfordrer alle kunder til å opprette en kontant ordre i POS hvis dette skjer.
Posted Jul 27, 2022 - 14:03 CEST
Investigating
Flere kunder erfarer problemer med at POS ikke registrerer innbetaling som gjennomføres på terminal av typen V400. Vi undersøker nå hva som er årsaken til disse hendelsene.
Posted Jul 27, 2022 - 13:09 CEST
This incident affected: Point of sale (POS).