Ustabilitet i plattformen
Incident Report for Acendy
Resolved
Plattformen har kjørt som normalt siden forrige melding, og vi regner dermed driftsforstyrrelsene vi opplevde tidligere som løst.
Posted Sep 27, 2021 - 15:04 CEST
Monitoring
Vi har i en kort periode opplevd ustabilitet i Mystore-plattformen. Plattformen ser ut til å være i ferd med å stabilisere seg, og vi overvåker situasjonen.
Posted Sep 27, 2021 - 14:24 CEST
This incident affected: Webshop, Control panel, and Point of sale (POS).